Choď na obsah Choď na menu
 


Základné údaje

Základné údaje o Svrbiciach: 

 

Aktuálny počet obyvateľov - 192

z toho ženy: 96
muži: 96
(18.7.2016)

  

 

Infraštruktúra

 

Občianska a technická vybavenosť

 Predajňa potravinárskeho tovaru

•  Rozvodná sieť plynu

• Komunálny odpad

 

Rozloha

 

katastrálne územia úhrnom = 6,94 km2  (694 ha)

z toho dielčie katastrálne územie = 1,00 km2 

rozloha intravilánu = 0,36 km2 

poľnohospodárka pôda = 3,71 km2

z toho orná pôda = 3,17 km2 

lesná pôda = 2,87 km2

  

 

 Geografická poloha   

 Obec Svrbice leží na západnom cípe Topoľčianskeho okresu na východnom úpätí Považského Inovca. Je to posledná obec v okrese, od okresného mesta Topoľčany vzdialená 35 km.

 

Nadmorská výška je približne 300 m. n. m., z toho stred obce sa nachádza 284 m. n. m.

 

Najnižšie položené časti obce sa nachádzajú vo výške 190 m. n. m. a najvyššie položené v 420 m. n. m.

 

Územie je prevažne svahovité až mierne svažité.

 

Ako už bolo spomenuté, územie sa nachádza na okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny ako aj v pohorí Považského Inovca. Tieto dva celky sú odlišné aj po geologickej stránke. Nitrianska pahorkatina je budovaná neogénnými pondskými pestrími íľmi, miestami so štrkom a pieskom. V druhom geologickom celku sa nachádzajú najstaršie horniny z druhohôr - spodnotirasové kremence. Na týchto kremencoch sú najhoršie pôdy.

 

Podnebie

 

Územie patrí do oblasti mierne teplej, vlhkej vrchovinovej oblasti. Priemerná teplota sa pohybuje okolo 8 - 9 °C. Zaujímavý je teplotný rozdiel oproti susedným obciam. Tento výkyv sa pohybuje od 2 do 5 C. Aj vegetácia je mierne oneskorená. Kvety rozkvitajú o 1 - 2 dni neskôr, taktiež žatva je posunutá i sneh sa drží podstatne dlhšie. Hlavné vegetačné obdobie začína priemerne okolo 20. apríla a končí 12. októbra. V maďarských mapách je zapísaná ako studená dolina.

 

 

 

Príspevky

Letecké snímky obce

14. 2. 2018

 

Príroda

31. 8. 2011

 

História

31. 8. 2011