Choď na obsah Choď na menu
 


Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2018 - 2023

6. 9. 2018

 

Vážení občania,

 

v zmysle zákona o sociálnych službách v súčasnosti prebieha proces tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb obce Svrbice na roky 2018 až 2023, ktorého cieľom je vypracovať návrh na skvalitnenie a postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov našej obce. Dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb na území obce Svrbice.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania návrhu plánu sociálnych služieb.

Vyplnený dotazník Vás prosíme zaslať jedným z uvedených spôsobov: poslať e-mailom na adresu ousvrbice@gmail.com, alebo poslať poštou na adresu Obecného úradu Svrbice, resp. priniesť osobne na Obecný úrad, prípadne môžete dotazník vyplniť online.

Termín odovzdania dotazníkov je do 26.9.2018. Ďakujeme za vašu spoluprácu a podnetné návrhy.

 

Obecný úrad Svrbice

 

 

Dotazník vo formáte .docx si môžete stiahnuť tu ►Dotazník pre prípravu KPSS.docx

 

Dotazník online môžete vyplniť tuDotazník pre prípravu KPSS - online