Choď na obsah Choď na menu
 


Činnosť v roku 2016

31. 1. 2017

Zoznam činností, na ktorých sa DHZ podieľalo:

 • 13.3. – odborná príprava pre obsluhu rádiových zariadení a elektrocentrál (J. Janda, M. Vaštík)
 • 26.4. – upratovanie hasičskej zbrojnice a príprava techniky na nadchádzajúcu sezónu
 • 30.4. – pomoc pri Stavaní mája
 • 5.5. – 18.5. – brúsenie a natieranie mašiny
 • 18.5. – kúpa pracovných odevov a športového rozdelovača
 • 23.5. – odovzdanie starého železa
 • 11.6. – príprava a vývoz dreva na Hôrku k Jánskym ohňom
 • 24. - 26.6. – pomoc obci pri prípravách, organizácií Jánskych ohňov
 • 8.8. – odstraňovanie spadnutého stromu na ceste smerom do Piešťan
 • 4.10. – zazimovanie techniky
 • celoročne – údržba tréningového priestoru, tréningy a súťaže

 

Súťaže, čas a umiestnenie:

 • 18.6. - Súťaž o putovný pohár generálneho riaditeľa SLK Piešťany – 4. miesto
 • 18.6. - Obvodná súťaž v Tesároch – 12. miesto
 • 6.6. – Súťaž o putovný pohár generálneho riaditeľa SLK Piešťany – 4. miesto
 • 13.8. – Memoriál Viliama Vavrečku v Lužanoch – 9. miesto
 • 20.8. – Nočná súťaž o pohár starostky obce Banka – ligové kolo IKHL
 • 29.8. - Hasičská súťaž v Horných Obdokovciach – 5. Miesto

 

 

Správa o hospodárení DHZ:

Na rok 2016 bol poslancami obecného zastupiteľstva pre DHZ Svrbice schválený príspevok 470€ pričom náklady na Výročnú schôdzu a známky boli uhradené ešte pred prevodom peňazí na účet DHZ. Na účet bolo prijatých 407,62€. Ako DHZ zaradená do kategórie C celoplošného rozmiestnenia síl HaZZ dostala obec Svrbice dotáciu 700€ na požiarnu ochranu, ktoré boli použité podľa odporúčaní DHZ. DHZ Svrbice dostal dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu vo výške 300€. Celkový príjem za rok 2016 bol 770€. Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:

 • VČS – 40,38€
 • rozdelovač – 300€
 • štartovné – 70€
 • registrácia na 2% - 75,30€
 • benzín do mašiny – 33€
 • dres – 25,60€
 • administratívne poplatky – 41,62€

Zostatok k 31.12.2016:

 • zostatok na účte: 91€
 • stav pokladne: 127,10€
 • celkový zostatok:217,10€ 

Z  dotácie od Min. vnútra boli zakúpené pracovné úbory, reflexné vesty a hadica B75.

V októbri obec podala žiadosť o zaradenie do kategórie C v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2017. Táto žiadosť bola schválená.

Rovnako v októbri DHZ Svrbice požiadalo Nitriansky samosprávny kraj o dotáciu na športovú činnosť v hodnote 300€. Vyjadrenie k dotácií zo strany NSK ku dňu VČS nemáme.

DHZ Svrbice je už registrovaný ako poberateľ 2% z dane za rok 2016