Choď na obsah Choď na menu
 


Činnosť v roku 2015

31. 1. 2017

Pracovná činnosť v roku 2015:

 • 21.3. – pomoc pri Jarnom upratovaní obce
 • 25.3. – oranie budúceho tréningového priestoru pre nácvik požiarnych útokov na Zabalážke
 • 10.4. – odstránenie spadnutého stromu na ceste smerom do Piešťan
 • 11.4. – rozrábanie budúceho tréningového priestoru a príprava pre výsev trávy
 • 26.4. – upratovanie hasičskej zbrojnice a príprava techniky na nadchádzajúcu sezónu
 • 30.4. – pomoc pri Stavaní mája
 • 1.5. – čistenie kanála popri ceste smerom na Piešťany od napadaných zvyškov stromov a konárov, ktoré ostali po januárovej kalamite
 • 20.6. – vývoz dreva na Hôrku k Jánskym ohňom
 • 27.6. – pomoc obci pri organizácií Jánskych ohňov
 • 14.7. – prečistenie kanalizácie pri výjazde na hlavnú cestu
 • 23.7. - spadnutého stromu na ceste smerom do Piešťan
 • 4.10. – zazimovanie techniky
 • 17.10. – pomoc pri budovaní parkoviska pri cintoríne

 

Športová činnosť v roku 2015:

 • 16.5. - Obvodná súťaž v Prašiciach – 8. miesto zo 17 zúčastnených
 • 6.6. – Súťaž o putovný pohár generálneho riaditeľa SLK Piešťany – 4. miesto zo 6 zúčastnených
 • 20.6. – Nočná súťaž o pohár starostky obce Banka – 4. miesto z 10 zúčastnených
 • 5.7. – Pohárová hasičská súťaž v Solčiankach
 • 15.8. – Memoriál Viliama Vavrečku v Lužanoch – 3. miesto z 8 zúčastnených v kategórií klasika
 • 29.8. - Hasičská súťaž v Horných Obdokovciach – 5. Miesto

 

Hospodárenie v roku 2015:

Na rok 2015 bol poslancami obecného zastupiteľstva pre DHZ Svrbice schválený výnimočný rozpočet 1400€ z dôvodu nutnej výmeny čerpadla na hasičskej mašine. Rozpočet bol úplne vyčerpaný a to nasledovne:

 • nové čerpadlo a nastavenie mašiny: 1150€
 • náklady na VČS 2015: 40€
 • mäkká savica: 67€
 • plastová bandaska na benzín: 4€
 • štartovné spolu: 78€
 • benzín: 61€

V októbri bol založený oficiálny účet a bolo pridelené IČO pre DHZ Svrbice. 8.10.2015 obec podala žiadosť o zaradenie do kategórie C v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2016. Táto žiadosť bola schválená.