Choď na obsah Choď na menu
 


Určenie obce na vydanie súhlasu na výrub stromov

18. 3. 2015

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 68 písm. q) zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ zákon“),    a podľa § 69 ods. 3 tohto zákona

u r č u j e,

že pre Obec Svrbice bude vykonávať konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

a to na dobu neurčitú v prípadoch,

kedy je Obec Svrbice príslušnou na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny 

a zároveň aj žiadateľom

Obec Orešany.

 

Určenie obce, ktorá vykonáva... pdf