Choď na obsah Choď na menu
 


ciara.png

 

 

Pripravované akcie na rok 2018 (...viac)

 

 

ciara.png

 

SVRBICKÁ SNEŽNÁ STOPA napredovala aj v roku 2018

 

     Vysoké teploty a mokrý sneh poznačili II. ročník Svrbickej snežnej stopy, na ktorej sa postupne dňa 27.1.2018 zišlo 74 účastníkov tohto podujatia lyžiarskej turistiky. Účastníci si pochvaľovali zaradenie novej 2,5 km rovinatej trasy s prešľapanou dvojstopou, vybudovanie rekvizít na  štadioniku so štartom a cieľom pri vykrývači ORANGE í slávnostný štart a odznaky, ktoré si popri pamätných listoch odniesli z podujatia na pamiatku a radosť im urobil aj maskot Lojzo, ktorý účastníkov vítal na dopingovej kontrole štamperlíkom (...viac)

 

svbicka-stopa-obr.1.jpg

 

 

ciara.png

 

ZMENA cestovného poriadku od 10.12.2017 !!!

 

Spoločnosť ARRIVA Nitra a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti a cestovnému personálu, že od 10.12.2017 sa mení cestovný poriadok (...viac)

 

ciara.png

 

Oznámenie okresného úradu

 

Vážení občania, v súvislosti s novelou zákona č. 153/2017 Z.z. vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 „zákona“ v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nájme“). Návrh podľa § 12b ods. 1 „zákona o nájme“ treba podať do 28. februára 2018 na okresnom úrade  (...viac)

 

ciara.png

 

Dražobná vyhláška na budovu obchodu (...viac)

 

ciara.png

 

Výsledky volieb v Nitrianskom samosprávnom kraji

 

Volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja uverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. (viac...)

 

ciara.png

 

Výmena jódových tabletiek

 

Vážení občania, bude prebiehať výmena jódových tabletiek v obciach, ktoré sa nachádzajú do 20km od atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce (...viac) 

 

ciara.png

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov III

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (...viac)

 

ciara.png

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov II

 

ciara.png

 

Jánske ohne? V Svrbiciach nič nového

 

   24. júna 2017 sa v areáli Hôrka nad obcou Svrbice konal 33. ročník Jánskych ohňov. Usporiadateľských povinností sa zhostili poslanci obecného zastupiteľstva spoločne so starostom obce. Usporiadateľom výdatne pomohli členovia DHZ Svrbice. (...viac)

 

pict0125.jpg

 

ciara.png

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

    Oznamujeme Vám, vážení občania, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.6.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. ...(viac)

 

ciara.png

 

Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody

 

        Občianske združenie Radošinka spolu s Klubom slovenských turistov Radošinka si Vás dovoľujú pozvať na Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody pri príležitosti 2. výročia otvorenia rozhľadne Radošinka...(viac)

 

ciara.png

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice


      Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach uznesením číslo 1/2017 zo dňa 3.2.2017 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice a náležitosti prihlášky...(viac)

 

 

ciara.png


 

Na Svrbickej snežnej stope 111 bežkárov

 

     Napriek mrazivému a hmlistému počasiu sa postupne zišlo až 111 účastníkov Svrbickej snežnej stopy. I. ročník tohto podujatia lyžiarskej turistiky na 10,6 km okruhu okolo Svrbíc, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 28.01.2017, sa skutočne vydaril...(viac)

 

 

 

img_2343.jpg

Foto: Peter Remiš